#zikzag_button_651107eeeae57 { color: rgba(255,255,255,1); }#zikzag_button_651107eeeae57:hover { color: rgba(49,49,49, 1); }#zikzag_button_651107eeeae57 { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(87,143,68,1); }#zikzag_button_651107eeeae57:hover { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(255,255,255,1); }#zikzag_button_651107eeeaea7 { color: rgba(255,255,255,1); }#zikzag_button_651107eeeaea7:hover { color: rgba(49,49,49, 1); }#zikzag_button_651107eeeaea7 { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(2,122,192,1); }#zikzag_button_651107eeeaea7:hover { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(255,255,255,1); }